Avspenning

Avspenning og mindfullness med pust.

Avspenningsteknikker med fokus på pusten er effektivt og mye brukt.

Utgangsstilling: Liggende på rygg eller sittende i lotusstilling.

Forsøk å slappe av så godt som mulig, og konsentrer deg om pusten din. Pust ut og inn gjennom nesen. Ikke forsøk å kontroller pusten, bare registrer den. Luften kommer inn gjennom neseborene og ned i lungene. Slapp av.

Luften skal nå fylle nedre del av lungene i større grad enn øvre. Vi ønsker en dyp pust, uten å streve for mye. Registrer at nedre del av lungene hever og senker seg. Visualiser at lungene er som en ballong som fyller og tømmer seg.

Når tanker og følelser dukker opp, og du blir det bevisst det, forsøk å vende fokuset tilbake til pusten.